Premium Picks Podcast: Jan. 23, 2021

Joseph Adducci makes his NBA picks for Jan. 23 on the “Premium Picks Podcast.”