2020 MLB Postseason preview: Wild Card Round

John Crane previews the 2020 MLB Postseason Wild Card Round.